Модул Табло

Таблото на системата показва обощена информация за системата. Под-модулите показват дневните отчети за: наличност по обекти, оборот по обекти, оборот на търговец и др. Всеки потребител може да избере кои екрани да вижда и как да са подредени. Настройването на това кой служител какво може да вижда се прави от администраторския акаунт.

CRM

С този модул Вашите служители ще могат да отразят и да издадат необходимите документи, свързани с продажбата на продуктите Ви, да ги прехвърлят в друг обект, както и да се преглеждат статистики за определен период. Ще могат да се отразяват плащания по банков път, чрез наложен платеж и онлайн плащане чрез кредитни и дебитни карти. Ще можете да създавате оферти и поръчки, чрез продаване на един продукт. При създаване на продажба ще се генерират и неободимите документи, като проформа фактура, фактура, приемо-предавателен протокол и др. Всяка една оферта ще може да се изпраща и по имейл като прикачен файл.

Модул Ресторант

Модул Ресторант, както говори и името му, се използва за ресторанти, заведения и кафенета. Позволява бързото обслужване на клиентите Ви, както и бързото достигане на информацията за направената поръчка от готвачите и барманите. Модулът позволява да се правят няколко различни поръчки на една маса, както и да подредите масите в системата по разположението им във всеки салон на ресторанта.

Модул Call Center

Модулът позволява автоматично набиране на телефони от база данни, импортирана предварително. Позволява създаване, редактиране, изтриване и копиране на срещи, показвани в календар. Преместването на срещи става само с преместване с мишката.

Има възможност за задаване на задачи на персонала (само от 1 офис/отбор или от няколко), които те да прозвънят през системата. Всички поставени статуси на задачите и на срещите могат да се виждат и от администратора.

Могат да се преслушват разговорите на персонала, както и да се преглеждат статистики за брой разговори и паузи между тях.

Модул Инструменти

Шаблони – Модулът позволява да се създадат шаблони за документите, които се използват в системата, като фактури, оферти, протоколи и др. Те ще бъдат изработени за Вас предварително и ще имате възможност да ги променяте в последствие.

Имейл клиент – Това представлява уеб-базиран имейл клиент, свързан с базата данни на системата, с цел лесно изпращане и получаване на имейли до служителите и контрагентите Ви. Могат да се добавят подписи към всеки индивидуален акаунт, както и да се изпращат лесно писма до потребителите на системата.

Файлов мениджър – Модулът ще служи за качване, сваляне, редактиране, групиране по папки и споделяне на файлове между потребителите на системата. Ще могат да се качват файлове дори и с размер над 1GB. Достъпът до всеки един файл или папка се определя от администратора на системата. Можете да търсите в дървовидната структура и лесно да достигнете до определен файл. Можете много лесно да качите файл само чрез преместване на файла в браузъра (Drag-n-Drop). Модулът също позволява да обработвате изображения в браузъра със система, функционираща като Adobe PhotoShop.

Документооборот – Чрез този модул ще могат да добавят нови документи, да се преглеждат и свалят вече качени, да се групират по папки и да се прикачват към определен проект. Ще могат да се задават права на достъп на определен документ или група(папка) от документи до определен тип потребители или до точно определен(и) потребител(и).

Фирмено разузнаване – С помощта на този модул, Вие ще можете да проверявате фирми и физически лица, като информацията идва от доста източници, включително и Държавен вестник.

Модул Фактури

С този модул ще можете да създавате онлайн фактури и да ги изпращате до Вашите клиентите. Можете да извеждате справки по дати, контрагенти и тип документи. Можете да въвеждате вашите получени фактури и други разходи. Имате възможност за генериране на файлове за НАП – дневник на покупки, дневник на продажби и декларация по ДДС. По зададен период от време можете да експортирате фактури в счетоводната програма Плюс-Минус. Има възможност за интеграция и с други счетоводни софтуери, като АЖУР-Л и др.

Модул Производство

Модулът за производство се грижи за управлението на производствените процеси във фирмата. В него се създават продуктите на фирмата, използвайки материалите/суровините и дейностите за тяхното препработване в готова продукция. Можете да следите наличностите на изработена продукция и на суровини. Системата Ви предпопреждава при достигане на зададен праг на количество от дадена суровина, за да можете да я набавите.

Можете да изчислявате нужните материали/суровини за изработката на определени количества от нужна продукция. Могат да се създават и пакетни продукти, на база на изработени такива.

Модул Доклади

Този модул Ви дава пълна статистика за всички проекти, приходи, разходи, движения на стоки, действията на Вашите служители в системата и др. статистики. В зависимост и от избраните модули, ще можете да преглеждате действията на Вашите служители, както и да им проверявате кореспонденцията през имейл или вътрешен чат. Модулът също така показва оборотната ведомост по складове/обекти към определена дата или период от време. Могат да се визуализират оборотите и печалбите по месеци за години назад.

Модулът е неизменна част от едно напълно интегрирано решение за всеки бизнес.

Модул Склад

Модул Склад позволява управление на доставките, следене на наличности и ревизии. Чрез него можете да премествате стока от един склад в друг или в магазин чрез Приемо-предавателен протокол.

Можете да заприхождавате доставки на материали, суровини и/или продукти, както и да прикрепите получена фактура от доставчика.

Можете по всяко време да правите справки за наличности по обектите/складовете/магазините.

Можете да следите и наличните суми в каса за всеки отделен обект/складе/магазин, да прехвърляте, изтегляте или внасяте пари, както и да правите дневни отчети.

Можете лесно да направите ревизия на определен обект на определена дата и след това да принтирате Ревизионния доклад.

Модул Персонал

Модулът Ви позволява да управлявате Вашия персонал, да отбелязвате отпуски, заплати, аванси, бонуси и др.

С него лесно можете да търсите служители/кандидати по определени критерии, както и да определяте кои от новите кандидати за работа са одобрени.

Могат да се задават изисквания за кандидатите за всяка отделна длъжност.

Можете по всяко време да извличате статистика за всеки служител по отделно за това колко дни е работил през годината и колко остават.

Модулът се използва и за определянето на потребителските нива на достъп до всеки един модул.

Други

Част от другите функционалности на ERP16 са:

 • Проверка на фирми по булстат;
 • Фирмено разузнаване;
 • Email шаблони и шаблони за документите във фирмата;
 • Вътрешен чат и история на съобщенията;
 • Връзка с касов апарат;
 • Връзка с банкова сметка;
 • Връзка с онлайн магазини;
 • Модул за връзка със Спиди;
 • Използване на рабат при поръчки;
 • QR Login® – влизане в системата без потребителско име и парола;
 • API модул за свързване с външни системи
 • и др.