Модул Фактури

С този модул ще можете да създавате онлайн фактури и да ги изпращате до Вашите клиентите. Можете да извеждате справки по дати, контрагенти и тип документи. Можете да въвеждате вашите получени фактури и други разходи. Имате възможност за генериране на файлове за НАП – дневник на покупки, дневник на продажби и декларация по ДДС. По зададен период от време можете да експортирате фактури в счетоводната програма Плюс-Минус. Има възможност за интеграция и с други счетоводни софтуери, като АЖУР-Л и др.