CRM

С този модул Вашите служители ще могат да отразят и да издадат необходимите документи, свързани с продажбата на продуктите Ви, да ги прехвърлят в друг обект, както и да се преглеждат статистики за определен период. Ще могат да се отразяват плащания по банков път, чрез наложен платеж и онлайн плащане чрез кредитни и дебитни карти. Ще можете да създавате оферти и поръчки, чрез продаване на един продукт. При създаване на продажба ще се генерират и неободимите документи, като проформа фактура, фактура, приемо-предавателен протокол и др. Всяка една оферта ще може да се изпраща и по имейл като прикачен файл.