Модул Персонал

Модулът Ви позволява да управлявате Вашия персонал, да отбелязвате отпуски, заплати, аванси, бонуси и др.

С него лесно можете да търсите служители/кандидати по определени критерии, както и да определяте кои от новите кандидати за работа са одобрени.

Могат да се задават изисквания за кандидатите за всяка отделна длъжност.

Можете по всяко време да извличате статистика за всеки служител по отделно за това колко дни е работил през годината и колко остават.

Модулът се използва и за определянето на потребителските нива на достъп до всеки един модул.