Модул Call Center

Модулът позволява автоматично набиране на телефони от база данни, импортирана предварително. Позволява създаване, редактиране, изтриване и копиране на срещи, показвани в календар. Преместването на срещи става само с преместване с мишката.

Има възможност за задаване на задачи на персонала (само от 1 офис/отбор или от няколко), които те да прозвънят през системата. Всички поставени статуси на задачите и на срещите могат да се виждат и от администратора.

Могат да се преслушват разговорите на персонала, както и да се преглеждат статистики за брой разговори и паузи между тях.