Модул Табло

Таблото на системата показва обощена информация за системата. Под-модулите показват дневните отчети за: наличност по обекти, оборот по обекти, оборот на търговец и др. Всеки потребител може да избере кои екрани да вижда и как да са подредени. Настройването на това кой служител какво може да вижда се прави от администраторския акаунт.