Модул Склад

Модул Склад позволява управление на доставките, следене на наличности и ревизии. Чрез него можете да премествате стока от един склад в друг или в магазин чрез Приемо-предавателен протокол.

Можете да заприхождавате доставки на материали, суровини и/или продукти, както и да прикрепите получена фактура от доставчика.

Можете по всяко време да правите справки за наличности по обектите/складовете/магазините.

Можете да следите и наличните суми в каса за всеки отделен обект/складе/магазин, да прехвърляте, изтегляте или внасяте пари, както и да правите дневни отчети.

Можете лесно да направите ревизия на определен обект на определена дата и след това да принтирате Ревизионния доклад.