Модул Производство

Модулът за производство се грижи за управлението на производствените процеси във фирмата. В него се създават продуктите на фирмата, използвайки материалите/суровините и дейностите за тяхното препработване в готова продукция. Можете да следите наличностите на изработена продукция и на суровини. Системата Ви предпопреждава при достигане на зададен праг на количество от дадена суровина, за да можете да я набавите.

Можете да изчислявате нужните материали/суровини за изработката на определени количества от нужна продукция. Могат да се създават и пакетни продукти, на база на изработени такива.