Модул Инструменти

Шаблони – Модулът позволява да се създадат шаблони за документите, които се използват в системата, като фактури, оферти, протоколи и др. Те ще бъдат изработени за Вас предварително и ще имате възможност да ги променяте в последствие.

Имейл клиент – Това представлява уеб-базиран имейл клиент, свързан с базата данни на системата, с цел лесно изпращане и получаване на имейли до служителите и контрагентите Ви. Могат да се добавят подписи към всеки индивидуален акаунт, както и да се изпращат лесно писма до потребителите на системата.

Файлов мениджър – Модулът ще служи за качване, сваляне, редактиране, групиране по папки и споделяне на файлове между потребителите на системата. Ще могат да се качват файлове дори и с размер над 1GB. Достъпът до всеки един файл или папка се определя от администратора на системата. Можете да търсите в дървовидната структура и лесно да достигнете до определен файл. Можете много лесно да качите файл само чрез преместване на файла в браузъра (Drag-n-Drop). Модулът също позволява да обработвате изображения в браузъра със система, функционираща като Adobe PhotoShop.

Документооборот – Чрез този модул ще могат да добавят нови документи, да се преглеждат и свалят вече качени, да се групират по папки и да се прикачват към определен проект. Ще могат да се задават права на достъп на определен документ или група(папка) от документи до определен тип потребители или до точно определен(и) потребител(и).

Фирмено разузнаване – С помощта на този модул, Вие ще можете да проверявате фирми и физически лица, като информацията идва от доста източници, включително и Държавен вестник.