Правила и условия

Авторско право
Съдържанието на този уеб сайт (ERP16) и системата за вход са собственост на ВИБ.БГ ЕООД. Всички права запазени. Всяко използване на изображения, текст, файлове или други материали, намерени в ERP16 е строго забранено без изричното писмено съгласие на ВИБ.БГ ЕООД.

Промени и Обновявания
ВИБ.БГ ЕООД може да  актуализира и да преразгледа настоящите Общи условия по всяко време, чрез актуализация на тази страница. Вие сте обвързани с тези актуализации и ревизии и Ви препоръчваме  периодично да преглеждате настоящите Общи условия.

Избор на Закон
Потребителят се съгласява, че всички спорове, свързани с този уеб сайт, са обект на българското законодателство.

Политика за възстановяване
Трябва да се свържете с нас в рамките на 7 дни и да получите пълно възстановяване на парите си.