Модул Кампании

Модул Кампании

Модулът позволява гъвкаво и функционално управление на процеса на контакт с клиенти в Колцентър. Организацията е свързана със създаването на „Кампании“, в които мениджъра на проекта има възможност да променя в реално време следните показатели:

  • Участниците в кампанията
  • Броят на едновременните позвънявания, които да се осъществяват от системата;
  • Интервалът на едновременните позвънявания/ в секунди/

Системата позволява едновременно звънене до неограничен брой телефонни номера, като операторите са на режим, в който трябва да отговарят на първия отговорил такъв.
Това дава изключителна ефективност при работата на агентите в контактния център и осигурява оптимизация на работния процес. Тази функция увеличава няколко пъти производителността на агентите в кампанията.