Документооборот

Чрез този модул ще могат да добавят нови документи, да се преглеждат и свалят качените, да се групират по папки и да се прикачват към определен проект/поръчка. Ще могат да се задават права на достъп на определен документ или група от документи до определен тип потребители или до точно определени потребители.

Модулът предлага преглеждането на текста от всеки документ, който е качен през системата и правилно разпознат, и позволява търсенето във всички качени документи в системата.