Възможности за използване

Използвайки системата като услуга (Software as a Service)

saas2Софтуер като услуга (на английски: Software as a Service, SaaS), понякога като софтуер при поискване, при възникнала необходимост („on-demand software“) е модел на доставка на софтуер, при който софтуерът и асоциираните данни са хоствани централно (обикновено в (Интернет) облак) и са обикновено достъпни за потребителите, чрез клиентска програма, обикновено с използване на уеб браузър през интернет.

Софтуерът като услуга е един обичаен модел за доставка за повечето от бизнес приложенията, включително такива за счетоводство, софтуер за съвместна работа, системи за управление на отношенията с клиенти (CRM), системи за планиране на ресурсите на предприятия (ERP), фактуриране, мениджмънт в човешките ресурси (HRM), управление на съдържанието (CM) и управление на servicedesk тип услуги.Софтуерът като услуга е инкорпориран като стратегия във всички водещи компании, ползващи софтуер, предназначен за предприятия.

Използвайки този модел , клиентът спестява пари от закупуване на хардуер. А най – голямото удобство за потребителите и предимство на този тип внедряване е , факта, че се заплаща за услуга, която действително се използва, без да се влага първоначален голям финансов ресурс.

Като закупите лиценз

Получавате право да използвате софтуера, като той директно бива инсталиран на изградена за целта ваша мрежа. След конфигурирането на системата следват етапите по обучение и консултации на служителите, които ще го използват.