Внедряване на ERP16

Внедряването се извършва при следните етапи:

• Анализ на бизнес процесите и рамка на функционалността на софтуера
• GAP анализ (модел на противоречието)
• Модел и добавяне на допълнителни функционалности
• Тест и инсталация на софтуера
• Обучение на служителите за работа със системата

Възможности за използване:
Можете да използвате ERP16 по някой от следните начини:
• Като закупите лиценз
• Използвайки системата като услуга (Software as a Service)